Storskrald

Bestyrelsen søger for, at der bliver stillet en container i gården til storskrald alt efter behov. Containeren vil typisk stå her fra torsdag til mandag. Det vil blive meldt ud via opslag i opgangene og her på hjemmesiden i så god tid som muligt.

Hvis man som andelshaver har behov for, at der bliver rekvireret en container, så kontakt gerne bestyrelsen så vi ved, at der er et ønske om en container.

Skulle man som andelshaver have behov for at komme af med storskrald straks, må man som andelshaver selv sørge for at få det kørt på genbrugspladsen. Nærmeste genbrugsstation er Bispeengbuen, se mere her.

Det skal i den forbindelse understreges, at det er strengt forbudt at henstille personlige genstande på fællesarealer til opbevaring. Man må således sørge for at ”gemme” det i sit lofts- eller kælderrum eller i sin andelsbolig, indtil container bliver rekvireret.