Vanding af tagplanter på cykelskur

Tagplanterne på cykelskuret skal vandes i sommerperioden for ikke at udtørre. Det er et fælles ansvar at vande tagplanterne. Der vil derfor blive hængt en seddel op i porten, hvor man kan skrive sig på for en uge af gangen. Tagplanterne skal vandes efter behov, hvilket vil sige; når det er varmt, sol og/eller kun let regn, skal de vandes ofte, hvorimod der ikke behøver vandes, hvis det har været regnvejr.

Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at tage ansvar og vande tagplanterne i en eller flere uger.