Andelsboligforeningens størrelse

A/B HCØ’s andelsboliger og erhverv

Andelsboligforeningen HCØ beliggende på H.C. Ørsteds Vej 53, 55 og Steenwinkelsvej 13 og 15.
Vi ligger på en grund på 1603 m2.
Matrikelnummeret er 18 aø.

Plantegning

Andelsboligforeningen består p.t. af 28 andelsboliger:

I opgangen Steenwinkelsvej 15 er der:
6 stk. 2-værelseslejligheder á 62-65m2
1 stk. 3-værelseslejlighed á 83m2

I opgangen Steenwinkelsvej 13 er der:
til højre 4 stk. 3-værelses lejligheder á 86m2
til venstre 3 stk. 5-værelses lejligheder á 139m2

I opgangen H.C. Ørsteds Vej 53 er der:
3 stk. 3-værelses lejligheder á 107m2
3 stk. 4-værelses lejligheder á 114m2
1 stk. 4-værelses lejlighed i 2 etager á 147m2
1 stk. 6-værelses lejlighed á 184m2

I opgangen H.C. Ørsteds Vej 55 er der:
6 stk. 3- værelses lejligheder á 100-101m2

Derudover er der 8 erhvervsandele, som på nuværende tidspunkt er fordelt på 4 erhverv.

Til hver andelsbolig er der tilknyttet et loftsrum.  På gangarealerne ved loftsrummene må der ikke stilles nogen effekter.