Generalforsamling

Hej andelshavere og beboere i A/B HCØ.

Den ordinære generalforsamling for A/B HCØ

afholdes torsdag den 3. juni 2021 kl. 18.00 i

Beboerrummet.

Vel mødt og venlig hilsen  

Bestyrelsen i A/B HCØ

Container til blandet affald!

Der er bestilt container til blandet affald.
Den står i gården fra
torsdag den 15. april til
mandag den 19. april 2021

Med venlig hilsen
Bestyrelsen A/B HCØ

NB: Murer Leif Dørum er bestilt til at eftergå understrygningen af taget. Bestyrelsen beder alle andelshavere med loftsrum om, at der er adgang til teglene i de enkelte loftsrum, så mureren kan afdække evt. manglende understrygning og understryge, hvor det er påkrævet.

Mureren kommer i maj. Nærmere besked om dato følger.