Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i A/B HCØ. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Der indkaldes til generalforsamlingen senest 4 uger inden afholdelsen. På generalforsamlingen bliver der blandt andet fremlagt bestyrelsens beretning, der træffes beslutninger om indkomne forslag og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Derudover fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, og det nye budget for det nuværende år vedtages.

Et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer kan forlange en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af en dagsorden.

Mere om generalforsamlingen kan læses i vedtægerne § 24.

Referat_GF_17.06.20
Bestyrelsens_beretning_juni_2020
Regnskab_2019
Budget_2020
Indkaldelse_GF_17.06.2020

Referat af ekstraordinær GF 21.10.2019
Referat af ordinær GF 11.4.2019
Indkaldelse 11.04.2019

Årsregnskab 2018
Budget 2019
Bestyrelsesberetning 2018
Referat 18.04.2018

Årsregnskab_2017
Generalforsamling 17.05.17
Budget_2017_nedsaettelse_10%_vedtaget

Årsregnskab_2016
indkaldelse-gf-2016-05-11
beretningbudgetforslag-2016-05-11
referat-2016-05-11

indkaldelse-ex-gf-2015-02-17
referat-ex-gf-2015-02-17
indkaldelse-2015-04-21
referat-og-beretning-2015-04-21

indkaldelse-2014-04-28
referat-gf-2014-04-28

indkaldelse-2013-04-29
referat-2013-04-29
indkaldelse-ex-gf-2013-05-21
referat-ex-gf-2013-05-21

indkaldelse-2012-05-10
forslag-2012-05-10
referat-2012-05-10

indkaldelse-2011-05-17
referat-gf-2011-05-17

referat-gf-2010-04-14
referat-exgf-2010-08-17

referat-gf-2009-05-11

referat-gf-2008-04-24