Vicevært

Foreningen har tilknyttet en vicevært:

TAGA Ejendomsservice v/ Steffen Petersen
Tlf.: 26 84 00 84
Mail: taga@taga2.dk

Viceværten kan kontaktes alle hverdage fra kl. 08.00-15.00. I akutte nødstilfælde udenfor kontortid viderestilles til døgnvagt.

Viceværten står for renholdelse af:

  • Opgange (hver torsdag)
  • Kælderarealer
  • Udearealer; gården, fortov mv.

Viceværten har ansvar for:

  • Håndtering af restaffald
  • Tilsyn med ejendommens belysning og udskiftning af defekte pærer/rør
  • Varmeanlægget og vandforsyning
  • Vinduespolering i opgangene