Vedtægter

Sammen med den gældende lov på andelsboligområdet udgør en forenings vedtægter (og øvrige retningslinjer såsom ordensreglement) det juridiske grundlag, som foreningen skal drives efter.

Mere præcist er vedtægterne et nedskrevet regelsæt, der fortæller hvilke regler, der gælder i foreningen – både for foreningen som helhed og for de enkelte andelshavere.

I vedtægterne fremgår bl.a. reglerne for husdyrhold, procedure for salg af boliger via venteliste og forandringer i boligen.

Vedtægter 17.04.2023