Containere

Containere i gård

Containere i gården
Alt andet affald end restaffald sorteres i de respektive containere i gården. Over hver container er ophængt kommunens seneste sorteringsanvisninger, som alle har pligt til at efterkomme.

Der sorteres i:

 • Batteribeholder
 • Småt elektronik
 • Papir
 • Metal
 • Hård plast
 • Pap
 • Restaffald

NB: Mængden af pap er stigende. Det påhviler alle andelshavere, at al papemballage foldes ud og skæres op, så det fylder mindst muligt i containeren.

Farligt og kemisk affald samt elpærer
Farligt og kemisk affald samt elpærer stilles på reolen i værkstedet, hvorfra viceværten vil bringe det til det sikrede skab; farligt affald, som er placeret i gården.

Tømningsordning p.t.
Affaldscontainere fra skaktlem tømmes mandag, onsdag og fredag.

Kommunen afhenter:

 • Restaffald: Tirsdag
 • Pap: Hver anden tirsdag
 • Papir: Hver anden fredag i lige uger
 • Hård plast: Hver fjerde onsdag
 • Metal: Hver fjerde onsdag ugen efter

Der henstilles til, at alle andelshavere sikrer, at affald kommer i de korrekte containere, samt at vores gård er pæn og ryddelig.

Storskrald
Et par gange om året rekvireres container til storskrald, så alle andelshavere kan få ryddet ud i sine gemmer.