Tørresteder

Der er to store tørrelofter med ophængte tørresnore med adgang fra opgang Steenwinkelsvej 13 og 15. Alle kan benytte tørrelofterne.

Tørreloft 2

Tørreloft

Der er også tørremulighed i beboerrummet. Der må ikke stilles effekter på tørrelofterne/fællesarealerne.