Fællesspisning

En eller flere andelshavere tager initiativ til at holde fællesspisning i beboerlokalet. Til fællesspisningen medbringer hver andelshaver en ret efter eget valg. Initiativtagerne hænger opslag op i opgangene omkring kommende arrangementer.

Det er planen, at det på sigt kan gøres via hjemmesiden. Når dette bliver aktuelt, vil det selvfølgelig blive meldt ud.