Håndværkerliste

I foreningens vedtægter kan det ses, hvilke udgifter foreningen afholder, og hvilke udgifter den enkelte andelshaver selv skal afholde jf. § 10 og § 11 i vedtægterne. På hjemmesiden og på opslagstavlen i alle opgange hænger en liste med telefonnumre over de af bestyrelsen anbefalede håndværkere.

TAGA har viceværtfunktionen i ejendommen. Hvis der er problemer af mindre karakter vedr. indvendig vedligeholdelse kan TAGA kontaktes. Er der tale om problemer vedr. udvendig vedligeholdelse, fx problemer med døre og porte, skal TAGA kontaktes forud for at håndværkere rekvireres. Hvis TAGA ikke kan løse problemet, kontakter TAGA den rette håndværker fra håndværkerlisten, eventuelt med godkendelse fra bestyrelsen. Såfremt der er tale om alvorlige skader (fx sprængt vandrør mv.), er det andelshaverens ansvar at kontakte en håndværker, fra håndværkerlisten, så skaderne minimeres. Derefter kontakter andelshaver TAGA og bestyrelsen med orientering.

Vedrørende indvendig vedligeholdelse anbefaler bestyrelsen, at der anvendes håndværkere fra håndværkerlisten. Hvis du som andelshaver ønsker at rekvirere en anden håndværker end foreningen anbefaler, og det af en eller anden årsag kan påvirke fælles forsyningsledninger, opfordres der til at bestyrelsen orienteres forud for reparationen, f.eks. lukning af vand. Der kan sendes mail til bestyrelsen, omkring hvad der skal laves, hvornår og af hvem. Det er stadig andelshaverens ansvar at orientere de øvrige berørte beboere.

Håndværkerlisten