Affaldsskakte

Affaldsordning

Alle andelsboliger har uden for sin hoveddør en skaktlem. Det påhviler den enkelte andelsbeboer at være påpasselig med brugen af denne bekvemmelighed:

Affaldsskakt

Affaldet skal være forsvarligt sikret i lukkede affaldsposer, så intet affald flyder ud under faldet til affaldscontaineren, der er placeret i kælderetagen.

Skakten er kun tiltænkt restaffald, se nedenfor.

Restaffald
Restaffald er dagrenovationslignende affald til forbrænding:

  • Madrester, fødevarer
  • Pizzabakker, madpakkepapir
  • Emballage fra take-away, plastic service
  • Ringbind
  • Hygiejneprodukter
  • Snavset papir, snavset pap
  • Snavset hård og blød plast

Restaffald