Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen består af fem personer samt to suppleanter bosiddende eller erhvervsdrivende i A/B HCØ. Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt, og medlemmerne i bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at foreningen drives på en forsvarlig måde i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutninger på generalforsamlingerne. Medlemmerne i bestyrelsen bidrager alle til det fælles arbejde ved at fordele arbejdsopgaverne imellem sig.