Kære beboere og erhverv i ABHCØ

Renovationen afhenter  ikke plast, pap , metal og papir indtil 27. marts.

Der afhentes som normalt restaffald og madaffald. Skraldebilerne kommer ca. kl. 5 om morgenen. Glascontaineren på Steenwinkelsvej  tømmes også som normalt.

Bestyrelsen holder øje med containerne. Alle låg skal kunne lukkes!

Affald og Genbrug , Rådhuset, anbefaler, at vi alle modererer affaldsmængden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i A/B HCØ