Generalforsamling

Hej andelshavere og beboere i A/B HCØ.

Den ordinære generalforsamling for A/B HCØ

afholdes torsdag den 3. juni 2021 kl. 18.00 i

Beboerrummet.

Vel mødt og venlig hilsen  

Bestyrelsen i A/B HCØ